Historia

Organem założycielskim poradni jest Fundacja „Autyzm w Rodzinie”, utworzona przez rodziców dzieci dotkniętych autyzmem.
Poradnia istnieje od roku 1995. Udziela nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych na rzecz osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Przyjęcia na wizytę odbywają się bez skierowania. Prezes Fundacji "Autyzm w Rodzinie" jest Pan mgr Andrzej Kałużny.

Pracownicy

Kierownik Poradni:

 • mgr Sylwia Wysocka-Sollich - psycholog

Lekarze:

 • Lek. med. Grażyna Gierakowska – specjalista pediatrii
 • Lek. med. Dorota Kubera – specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
 • Lek. med. Anna Dziewiątkowska – psychiatra dzieci i młodzieży
 • Lek. med. Katarzyna Sulak – specjalista psychiatrii

Psycholodzy:

 • Kinga Wasila – psycholog kliniczny
 • Magdalena Cichocka
 • Izabela Wiśniewska

Logopeda:

 • Justyna Zorn

Terapeuci:

 • 9 psychologów
 • 2 pedagogów specjalnych
 • 2 terapeuta zajęciowy
 • 1 logopeda

Usługi

Świadczymy usługi w zakresie:

 • diagnozy stanu zdrowia i funkcjonowania dzieci, młodzieży i dorosłych (lekarska i psychologiczna),
 • rehabilitacji – indywidualnej terapii środowiskowej dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym, prowadzonej w systemie 1:1 codziennie od poniedziałku do piątku w domu rodzinnym lub w przedszkolu,
 • terapii logopedycznej,
 • udzielania rodzicom wskazówek w zakresie opieki i terapii ich dzieci.

Nasze wieloletnie doświadczenie wskazuje na konieczność otoczenia opieką i szczególną troska małe dzieci z autyzmem i ich rodziny. Wczesne wspomaganie rozwoju otwiera wielu dzieciom dostęp do edukacji. Dzieci objęte wczesną terapią coraz częściej podejmują realizację obowiązku szkolnego zgodnie z wiekiem. Objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem jest możliwe jedynie dzięki uważnej obserwacji, wrażliwości i trosce osób będących najbliżej dziecka i jego rodziny w najwcześniejszym okresie życia. Ważną rolę odgrywa tu lekarz pierwszego kontaktu, pediatra i inni specjaliści opiekujący się dzieckiem.

Galeria

zdjęcie 1
zdjęcie 2
zdjęcie 3
zdjęcie 4

Poradnia dla Osób z Autyzmem. Wszelkie prawa zastrzeżone.