Fundacja

Fundacja „Autyzm w Rodzinie”
Gdańsk, ul. F. Chopina 42
80-268 Gdańsk
KRS 0000045224
Nr konta: 18 1320 1120 2447 2254 2000 0001

Zarząd Fundacji „Autyzm w Rodzinie” jest jednoosobowy. Prezesem Zarządu Fundacji jest Pan Andrzej Kałużny.

Celem działania Fundacji jest:

  • diagnozowanie, lecznictwo i edukacja osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi
  • propagowanie wiedzy na temat autyzmu
  • prowadzenie badań i studiów nad autyzmem oraz współpraca z ośrodkami naukowymi i badawczymi
  • pozyskiwanie środków na funkcjonowanie Poradni dla Osób z Autyzmem w Gdańsku
  • współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnych celach statutowych
  • wspieranie merytoryczne i materialne wszelkich zgodnych z prawem działań służących celom statutowym fundacji.

Fundacja w roku 2005 uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Należy do Porozumienia Autyzm - Polska i Autyzm - Pomorze.

Sprawozdania

Poradnia dla Osób z Autyzmem. Wszelkie prawa zastrzeżone.