Fundacja

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o naszej fundacji AUTYZM W RODZINIE.

Fundacja

Fundacja „Autyzm w Rodzinie”
Gdańsk, ul. F. Chopina 42
80-268 Gdańsk
KRS 0000045224
Nr konta: 85 1090 1098 0000 0001 4933 2940

Zarząd Fundacji „Autyzm w Rodzinie” jest jednoosobowy. Prezesem Zarządu Fundacji jest Pan Andrzej Kałużny.

Celem działania Fundacji jest:

  • diagnozowanie, lecznictwo i edukacja osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi
  • propagowanie wiedzy na temat autyzmu
  • prowadzenie badań i studiów nad autyzmem oraz współpraca z ośrodkami naukowymi i badawczymi
  • pozyskiwanie środków na funkcjonowanie Poradni dla Osób z Autyzmem w Gdańsku
  • współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnych celach statutowych
  • wspieranie merytoryczne i materialne wszelkich zgodnych z prawem działań służących celom statutowym fundacji.

Fundacja w roku 2005 uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Należy do Porozumienia Autyzm – Polska i Autyzm – Pomorze.

Sprawozdania roczne

Sprawozdanie za rok 2022

Sprawozdanie za rok 2021

Sprawozdanie za rok 2020

Sprawozdanie za rok 2019

Sprawozdanie za rok 2018

Sprawozdanie za rok 2017

Sprawozdanie za rok 2016

Sprawozdanie za rok 2014

Sprawozdanie za rok 2013

Sprawozdanie za rok 2012

jesteś zdecydowany?

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Poradnią.
Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, dostosowując się do jego potrzeb.