NASZA OFERTA

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o naszej firmie.

Nasza firma świadczy usługi z zakresu:

  •  Nasza Poradnia jest poradnią diagnostyczną. Dokonujemy diagnozy stanu zdrowia i funkcjonowania dzieci, młodzieży i dorosłych do 26 r.ż.  pod kątem rozpoznania lub wykluczenia spektrum autyzmu i zespołu Aspergera. Cykl diagnostyczny to 5-6 wizyt lekarskich i psychologicznych. 
  • Dodatkowo dla pacjentów zdiagnozowanych w naszej Poradni mamy możliwość zapewnienia:
  • rehabilitacji – indywidualnej terapii środowiskowej dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym, prowadzonej w systemie 1:1 codziennie od poniedziałku do piątku w domu rodzinnym lub w przedszkolu, która jest przyznawana wg kolejności zgłoszeń pacjentów po złożeniu podania do kierownika Poradni;
  • terapii logopedycznej dla dzieci ze spektrum autyzmu w wieku przedszkolnym, zdiagnozowanych w naszej Poradni, w zależności od dostępności miejsc;
  • konsultacji psychologicznych i udzielania rodzicom wskazówek w zakresie opieki i terapii ich dzieci ze zdiagnozowanym w naszej Poradni spektrum autyzmu, w zależności od wolnych terminów wizyt.

jesteś zdecydowany?

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Poradnią.
Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, dostosowując się do jego potrzeb.